Select Page

Suomeen uusi feministinen miesjärjestö kansainvälisenä miestenpäivänä 19.11.

Tänään kansainvälisenä miestenpäivänä 19.11. Suomeen perustetaan uusi feministinen miesjärjestö Miehet ry, joka edistää miesten asemaa yhteiskunnassa. Miehet ry:n toiminta perustuu intersektionaalisen feminismin ja anti-rasismin periaatteisiin. Moniperustainen syrjintä, valta-asemat, syrjittyjen ihmisryhmien risteymät ja etuoikeudet ovat kaikki asioita, jotka järjestö haluaa huomioida toiminnassaan. Järjestöä on ollut perustamassa noin 40 eri ihmistä yhteiskunnan eri aloilta, jotka haluavat purkaa miehisyyteen liittyviä normeja, tarkastella miesten etuoikeuksia ja hyödyntää niitä kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseksi sekä antaa kaikenlaisille miehille vapauden olla oma itsensä.

“Miehet ry eroaa muista miesjärjestöistä korostamalla erityisesti yhteistyön merkitystä muiden tahojen kanssa, jotka tekevät jo tärkeätä tasa-arvotyötä myös miesten aseman parantamiseksi. Miehet ry:n tarkoituksena on edistää miesten asioita erinäisissä asioissa tiedostaen omat etuoikeudet ja väheksymättä muiden ihmisryhmien kokemaa sortoa”, kertoo yksi perustajajäsenistä Nitin Sood.

Miehet ry kokee, että yksi järjestön keskeisiä tavoitteita on nimenomaisesti tukea muiden tekemää ihmisoikeustyötä ja edistää esimerkiksi Suostumus2018-kampanjaa, translain kokonaisuudistusta ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa. Yhdistys haluaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja lisätä yhteiskunnallista vuoropuhelua näiden asioiden ympärillä. Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat yhdistyksen arvot ja päämäärän.

“Me Miehet ry:ssä haluamme antaa tilaa monimuotoiselle miehuudelle. Toisaalta toiminnallamme haluamme ehkäistä sellaisia haitallisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka erityisesti koskevat miehiä, kuten nuorten poikien ja miesten syrjäytymistä. Uskomme vakaasti siihen, että ei ole olemassa yhtä oikeaa miehuuden mittaria tai roolia, johon jokaisen tulisi samaistua”, toteaa toinen perustajajäsen Juho Pylvänäinen.

Lisätiedot ja yhteydenotot sähköpostitse: info@miehetry.fi

Miehet ry sosiaalisessa mediassa:

Yhteydenottolomake / Contact form

14 + 12 =