Valitse sivu

Miehet ry sai kutsun perjantaina 23.11.2018 esitettävään Sannikka & Ukkola -ohjelmaan keskustelemaan Alexander Bardin ennakkoon videoidusta haastattelusta ja kertomaan vastaperustetun yhdistyksen toiminnasta. Ohjelmaan kutsuttiin Miehet ry:n edustajan lisäksi ainakin yhden toisen miesten tasa-arvosta puhuvan järjestön edustaja. Olemme kuitenkin päättäneet kieltäytyä kutsusta ohjelmaan.

Sannikka & Ukkolaan on osallistunut monenlaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita. Kuitenkin koemme, että harvempi syrjittyjen vähemmistöjen edustaja on kokenut turvalliseksi tai halunnut osallistua ohjelmaan. Sannikka & Ukkola ei nähdäksemme luo sellaista ilmapiiriä, jossa kaikki voisivat kokea, että heillä on mahdollisuus turvallisesti ja tasapuolisesti osallistua keskusteluun. Ohjelma virallisesti korostaa, että se haluaa edistää asiallista keskustelua ja välttää vastakkainasettelua. Siitä huolimatta keskustelujen lähtökohta on usein rakennettu siten, että se käytännössä johtaa tarpeettomaan vastakkainasetteluun.

Miehet ry haluaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kuitenkaan emme halua osallistua sellaiseen ohjelmaan, jota ei koeta inklusiiviseksi ja turvalliseksi juuri niiden keskustelijoiden osalta, joiden äänen tulisi kuulua vahvemmin yhteiskunnassamme. Osallistumalla olisimme vahvistaneet tällaista toimintakulttuuria. Miehet ry haluaa tuoda näkyvyyttä tärkeille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoille. Jotta tämä olisi mahdollista, meidän tulee tarkastella kriittisesti, milloin voimme etuoikeutetusta asemasta aidosti edistää yhdenvertaisuutta. Tässä tapauksessa emme koe, että osallistumalla ohjelmaan olisimme edistäneet arvojemme toteutumista tai yhdenkään rakenteellisen ongelman ratkaisua.

Miehet ry osallistuu mieluusti niihin keskusteluihin, joihin jokainen ihminen – sukupuoleen, seksuaalisuuteen, taustaan, ihonväriin, uskontoon tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan katsomatta – voi yhdenvertaisesti osallistua. Kaikissa Suomen medioiden journalistisissa ratkaisuissa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota eettisyyteen. Samalla toivomme, että Yleisradio kuuntelee ohjelmaan kohdistettua palautetta.

Miehet ry kutsuu kaikki yhteiseen julkiseen keskusteluun haitallisten yhteiskunnallisten rakenteiden julkituomisesta ja niiden muuttamisesta. Yhteistyöllä voimme muuttaa maailmaa.

Lisätietoja antaa
Janne Salakka
puheenjohtaja

Miehet ry on uusi feministinen miesjärjestö, joka edistää miesten asemaa yhteiskunnassa intersektionaalisen feminismin ja anti-rasismin viitekehyksestä. Yhdistys perustettiin kansainvälisenä miestenpäivänä 19.11.2018.