Valitse sivu

Eduskunnan hallitusneuvottelut alkavat toukokuussa. Miehet ry vaatii alkavalta vaalikaudelta 2019-2023 ihmisoikeusperustaista ja normikriittistä päätöksentekoa, joka edistää kunnianhimoisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ottaa poliittisten päätösten sukupuolivaikutukset huomioon.

Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä:

  • Uudistetaan asepalvelus tasa-arvoiseksi ja syrjimättömäksi.
  • Lisätään kohdennettuja resursseja poikien eriarvoistumisen torjumiseksi kouluissa.
  • Tehostetaan ammattilaisten ymmärrystä sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta tarkoituksenmukaisiin lainsäädäntöihin vaikuttamalla.
  • Toteutetaan perhevapaareformi.
  • Viedään läpi translain kokonaisuudistus.
  • Muutetaan raiskauslainsäädäntö suostumusperustaiseksi.
  • Varmistetaan riittävät resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaiseen työhön Istanbulin sopimuksen mukaisesti, erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamalla.
  • Kielletään järjestäytynyt rasistinen toiminta. Teetetään myös selvitys lainsäädännön mahdollisista läpileikkaavista tavoista puuttua vihapuheeseen.
  • Puretaan yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ja panostetaan ylisukupolvisen eriarvoistumisen torjuntaan.
  • Arvioidaan poliittisten päätösten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.

Lisäksi pidämme erittäin tärkeänä, että muun muassa palkkatasa-arvoa edistetään Islannin mallin mukaisesti, alkuperäiskansoja koskeva ILO 169 -sopimus ratifioidaan viipymättä ja että syrjintää kohtaavien ihmisryhmien kuten saamelaisten, romanien ja vammaisten oikeuksien toteutumiseen ja yhdenvertaiseen asemaan kiinnitetään erityistä huomiota. Näiden ihmisryhmien tulee myös aktiivisesti voida osallistua ja aidosti vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Miehet ry peräänkuuluttaa poikkileikkaavaa otetta kaikkien sukupuolten yhteiskunnallisen aseman turvaamiseksi ja parantamiseksi.