Valitse sivu

Miehet ry julkaisi lauantaina 18.5. miesten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jonka on tarkoitus kartoittaa erityisesti miesten kokemia huolia ja haasteita yhteiskunnassa.

“Toimintamme ytimessä on ajatus kuuntelemisesta. Tilastot tarjoavat arvokasta tietoa, mutta eivät tavoita ihmisen omaa kokemusta esimerkiksi siitä, missä määrin sukupuoli ja sukupuoliroolit vaikuttavat juuri hänen elämässään. Se meidän pitää kysyä häneltä itseltään”, toteaa Janne Salakka, Miehet ry:n puheenjohtaja.

Tilastojen mukaan miehet ovat yliedustettuja esimerkiksi asunnottomina, vankeina, väkivallan uhreina ja tekijöinä sekä itsemurhatilastoissa. Kaikki miehiin kohdistuvat huono-osaistavat rakenteet eivät ole kuitenkaan yhtä näkyviä.

“Ulkonäkö- ja käyttäytymispaineet, yksinäisyys, ongelmista ja tunteista puhumattomuus. Me haluamme kerätä tietoa siitä, kuinka yleisiä tämänlaiset kokemukset miehille ovat. Samalla tieto auttaa meitä miettimään, mitä näille haasteille voisi mieserityisen vaikuttamistyön kautta tehdä”, tarkentaa Touko Niinimäki, Miehet ry:n viestintävastaava.

Kyselyllä ei pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan sillä halutaan tarjoaa vastaajille mahdollisuus sanoittaa ja tehdä näkyväksi ajatuksiaan miehuudesta. Miehet ry laatii kyselyyn kertyneiden vastausten pohjalta kampanjan syksyllä 2019, jossa tuodaan esille miesten hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen sekä miesrooleihin liittyviä kysymyksiä. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastausaikaa on syyskuun alkuun saakka. Kyselyyn toivotaan mahdollisimman monimuotoisia vastauksia erilaisilta ihmisiltä.

Muokattu 21.5.2019 klo 11.51. Tarkennettu kyselyn tavoitteita.

Kuvan ikoni: Those Icons / Flaticon.com