Valitse sivu

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä 26.5.-8.6.2021. Ehdolla on taas liuta hyviä ehdokkaita! Samalla vaaleja varjostavat uutiset muun muassa siitä, että osa on luopunut ehdokkuudestaan netin ja somen vihamielisen ilmapiirin vuoksi. Sukupuolistunut vihapuhe kaventaa erityisesti naisten ja vähemmistöjen demokraattisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kuluvalla vaalikaudella eduskunnassa edistyvät monet tärkeät tasa-arvoteot, kuten perhevapaauudistus, suostumusperusteinen raiskauslainsäädäntö sekä sukupuolen lisääminen rikosten koventamisperusteeksi. Myös kunnissa voidaan tehdä hyvin konkreettista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa.

Pidämme erityisen tärkeinä esimerkiksi seuraavia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteitä:

  • Edistetään sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta ja ikätasoista suostumusperusteista seksuaalikasvatusta varhaiskasvatuksesta asti esimerkiksi poikien tunnetaitojen vahvistamiseksi.
  • Edellytetään sukupuolitietoisen budjetoinnin hyödyntämistä ja päätösten sukupuolivaikutusten systemaattista arviointia tasa-arvovaikutusten hahmottamiseksi.
  • Painotetaan naisiin ja perheisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn määrätietoista toimeenpanoa toteuttamalla kansainvälisen Istanbulin sopimuksen mukaisia toimia. Tarjotaan myös tukea väkivallan tekijöille.
  • Lisätään Poikien Talojen määrää.
  • Turvataan riittävät perhe- ja lähisuhdepalvelut mm. vanhemmuuden tueksi. Kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi isien tukemiseen monipuolisin isäystävällisin käytännöin.
  • Tehdään aktiivista työtä asunnottomuuden ja siihen kytkeytyvän muun huono-osaisuuden kitkemiseksi esimerkiksi kuntakaavoituksen ja sosiaalipalveluiden riittävyyden avulla.
  • Vahvistetaan kuntien osaamista sukupuolivähemmistöt huomioivassa päätöksenteossa.
  • Mahdollistetaan ihmisoikeusperustaista politiikkaa perustamalla jokaiseen kuntaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattorien tehtävät.

Suosittelemme myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANEn kuntavaaliteemoihin tutustumista! Toivomme, että jokainen ehdolla oleva sitoutuu kunnianhimoisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistämiseen omassa kunnassaan.

Miksi äänensä antamisella on väliä?

Sukupuolibinäärin mukaiset tilastot osoittavat, että miehet äänestivät vuoden 2017 kuntavaaleissa keskimäärin harvemmin kuin naiset. Samaan aikaan keskimääräinen kuntapäättäjä on noin 50-vuotias mies. Poliittisen vallan voidaan näin ajatella jakaantuvan epätasaisesti äänestäjien ja päättäjien välillä. On todella tärkeää, että valtaa käyttävien joukko moninaistuu, jolloin myös poliittinen päätöksenteko heijastaa toden- ja oikeudenmukaisemmin kunnissa asuvien ihmisten arjen todellisuutta, tarpeita ja toiveita.

Miehet ry kannustaa jokaista käyttämään äänioikeuttaan, sillä vain siten voi vaikuttaa itselleen ja läheisilleen tärkeisiin asioihin! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus muodostuvat ennen kaikkea konkreettisista teoista, joista äänestäminen on yksi keskeisimmistä.