Valitse sivu

Vuoden 2022 kansainvälistä naistenpäivää vietetään historiallisen lakimuutoksen kynnyksellä tänään 8.3. Suomen hallitus esittää rikoslain muutosta, jonka myötä raiskauksen määritelmä perustuisi ensi vuodesta alkaen suostumuksen puutteeseen.

Kyseessä on viime vuosien merkittävin itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa vahvistava tasa-arvosaavutus Suomessa, josta myös Miehet ry iloitsee! Suostumusperustaisuus parantaa kaikkien turvaa, mutta on erityisesti naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista suojaa lisäävä lakiuudistus.

Suostumusperustainen rikoslainsäädäntö vaikuttaa sekä välittömästi että välillisesti patriarkaalisen raiskauskulttuurin juuriongelmiin, vallankäyttöön ja puhumattomuuteen. Aktiiviseen suostumuksen antamiseen ja saamiseen perustuva seksuaalinen kanssakäyminen murtaa hiljaisuuden kulttuuria seksin ja väkivallan ympärillä, tarjoten sekä tukea väkivallan kohteille että apua väkivallan tekijöille.

– Välillä kuulee “#MeToon menneen liian pitkälle”. Tosiasiassa se on vasta aivan alkutekijöissään siinä, minkälaista sosiokulttuurista muutosta tarvitsemme ja tulemme näkemään ihmisten välisessä kanssakäymisessä, huomauttaa puheenjohtajamme Touko Niinimäki.

Suostumusperustaisuus ohjaa toteuttamaan varhaiskasvatuksesta alkavaa suostumuslähtöistä ja ikätasoista seksuaalikasvatusta osana muuta lasten keho-, tunne- ja turvataitokasvatusta. Suostumusperustaisuudella puretaan sukupuolistereotypioihin perustuvaa ajattelumallia ja käytöstä, jonka myötä pojat ja poikaoletetut on sekä tiedostaen että tiedostamatta opetettu keskimääräistä useammin rikkomaan muiden rajoja ilman aikuisten puuttumista, sillä “pojat ovat olleet poikia”.

– Mitä useampi poika ja poikaoletettu oppii varhaiskasvatuksesta peruskouluun tunnetaitojen moninaisuuden skaalaa, eikä jää siitä paitsi rajoittavien ja haitallisten sukupuolinormien takia, sitä turvallisempi yhteiskunta meillä tulee olemaan tulevaisuudessa, sekä miehille itselleen että ennen kaikkea naisille, tytöille ja muille, Niinimäki toteaa.

Tunnetaitojen ja vastuunkannon kautta työkaluja turvallisena olemiseen

Siinä missä lapsille nykyään opetetaan tasa-arvoa varhaiskasvatuksesta asti, pitää aikuisten miesten itse kantaa vastuu omien ja toistemme asenteiden ja siten käytöksemme aktiivisesta muuttamisesta. Jotta onnistuisimme siinä, on meidän opittava aktiivisesti pois vallankäytön ja väkivallan kulttuurista, jota meille on syötetty esimerkiksi teini-iästä asti pornoteollisuuden haitallisen seksikuvaston kautta.

Ruotsissa on jo vuosikausia tehty mieserityistä väkivaltatyötä, joka perustuu tunnetaitojen ja vastuunkannon lisäämiseen ja niiden avulla konkreettisen käytöksen muutokseen.

Miehet ry pilotoi maaliskuusta alkaen keskusteluryhmiä, jotka perustuvat ruotsalaisen sisarjärjestö MÄNin Efter #MeToo -menetelmään. Ryhmissä käsitellään tasa-arvoon liittyviä teemoja, joita reflektoidaan kuuntelun ja itsepohdiskelun kautta.

– Jotta me miehet osaisimme olla turvallisempia, on meidän opeteltava turvallisena olemista. Se tarkoittaa käytännössä, että on tietoisesti murrettava patriarkaalisen yhteiskuntarakenteen juuria, jotka ovat opettaneet meitä muun muassa tukahduttamaan tunteitamme ja siten käyttämään väkivaltaa itseämme, toisiamme ja muita kohtaan, Niinimäki sanoo.

– Suostumusperustainen rikoslainsäädännön päivitys ohjaa tapakulttuurin muuttamiseen, jonka myötä ihmiset osaavat sekä uskaltavat yhä useammin hahmottaa ja sanoittaa omat toiveensa, tarpeensa ja rajansa, jotka ovat itsemääräämisoikeuden ja turvallisuuden toteutumisen kulmakiviä niin seksuaalisessa kuin kaikessa muussakin kanssakäymisessä.

Miehet ry toivottaa kaikille hyvää kansainvälistä naistenpäivää!