Valitse sivu

Suostumus on sitä, että otan toisen huomioon kokonaisvaltaisesti.

Rikoslainsäädännön päivittäminen etenee eduskunnassa siten, että suostumusperustaisuus on tulossa keskeiseksi osaksi rikoslakia vuodesta 2023 alkaen. Suostumus tulee siis jatkossa määrittämään vahvemmin ihmisten välistä kanssakäymistä monessa mielessä.

Suostumus on olennainen osa kaikkea kanssakäymistä. Mitään ihmeellistä tai erityisen vaikeaa siinä ei ole – pitää vain osata lukea tilannetta. Jos ei ole varma, aina voi kysyä.

Suostumus perustuu kanssaihmisten toiveiden ja rajojen kunnioittamiseen fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kaikissa tilanteissa. Se edistää luottamuksen tunnetta ja luo turvallisuutta ihmisten välille. Meitä aikuisia miehiä ei ole kasvatettu ja opetettu suostumuskulttuuriin, vaan olemme joutuneet etsimään ja saaneet seksuaalikasvatustamme esimerkiksi pornoteollisuuden ja populaarikulttuurin usein naisvihamielisestä kuvastosta. Se ei ole opettanut meitä suostumuksen ytimeen, toisten huomioimiseen, vaan lähinnä omien mielihalujen toteuttamiseen.

Miten voin siis miehenä toteuttaa suostumusta käytännössä? Pohdi esimerkiksi näitä seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyen:

  • Aktiivinen läsnäolo. Keskeinen osa suostumuksen toteuttamisessa on läsnäolo, eli fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen herkkyys toisten seurassa. Toisten aktiivinen huomioiminen lisää luottamusta ja turvallisuutta. Samalla on myös helpompi havainnoida tunnetiloja: miltä minusta tuntuu, miltäköhän toisesta mahtaa tuntua? Kun olo on turvallinen, on yleensä myös helpompi kysyä toisilta heidän toiveistaan ja haluistaan. Turvalliselle ja luottamuksen arvoiselle ihmiselle on myös helpompi kommunikoida toiveiden lisäksi epävarmuuksia ja rajoja – ja tarvittaessa myös torjua hänet.
  • Epävarmuuksien ja haavoittuvuuksien harjoittelu. Perinteinen pornokuvasto on opettanut meille miehille “dominoivaa maskuliinisuutta tihkuvan miehen mallia”, jossa ei kysellä tai viivytellä, vaan mennään usein “suoraan asiaan” toisista osapuolista välittämättä. Suostumuksen ja vastavuoroisen huomioimisen ytimessä on kaikille osapuolille sopivan tahdin ja yhteisen sävelen löytäminen, mikä edellyttää avointa kommunikaatiota. Avoimuus vaatii läsnäolon lisäksi halua ja kykyä kohdata omat epävarmuudet ja haavoittuvuudet, kuten omien rajojen mahdolliset aikaisemmat ylitykset, aiemmin sanoittamatta jääneet tunteet ja muut, epäonnistuneet sekä myös onnistuneet seksikokemukset.
  • Yhdyntäkeskeisyydestä poisoppiminen. Heteroseksiä leimaa vahva yhdyntäkeskeisyys, jossa mies nähdään seksin aktiivisena osapuolena ja nainen siihen passiivisena osallistujana. Tämä valtavirtapornonkin ylläpitämä käsitys seksistä johtaa usein naisten toiveiden ja halujen sivuuttamiseen sekä miesten paineisiin suorituskeskeisessä seksissä: seksi esimerkiksi loppuu, kun mies on “valmis”. Yhdyntäkeskeisyyden purkaminen voi lisätä kaikkien osapuolten nautintoa ja tyytyväisyyttä seksiin, ja sen myötä hyvää oloa ihmissuhteissa yleisesti. Myös pornon luomat epärealistiset odotukset voivat helpottaa, kun ajatuksemme seksistä monipuolistuu ja ennen kaikkea inhimillistyy.

Siinä missä lapsille opetetaan nykyään suostumuksen alkeita yhä useammin varhaiskasvatuksesta alkaen, on meidän aikuisten miesten itse ja keskenämme opittava toteuttamaan itseämme uudella tavalla muiden seurassa. Puhu siis suostumuksesta ennen kaikkea muiden miesten kanssa! Mitä enemmän suostumuksesta puhutaan asiallisesti ja oppimiseen tähtäävässä hengessä, sitä enemmän madaltuu kynnys suostumuksen aktiiviselle oivaltamiselle ja opettelulle, jonka myötä voimme miehinä olla armollisempia, sensitiivisempiä ja turvallisempia sekä itsellemme että kanssaihmisillemme.

Suostumus on toisen kunnioittamista. Sitä, että välittää.

Tekstin lomassa olevat sitaatit ovat Miehet ry:n hallituksen jäsenten ajatuksia suostumuksesta ja sen merkityksestä. Miehet ry toivottaa kaikille hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää 19.3.2022! Lue myös kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2022 julkaistu kannanottomme suostumusperustaiseen rikoslainsäädännön muutokseen.