Valitse sivu

Miehet ry kiittää mahdollisuudesta lausua lakiuudistuksesta. Yhdistys näkee positiivisena, että lainsäädäntöä sukupuolen vahvistamisesta ollaan vihdoin uudistamassa ja pitää uudistusta oikeansuuntaisena. Erityisesti itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen sekä sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisten prosessien erottaminen toisistaan ovat välttämättömiä uudistuksia. Lakiesityksessä on kuitenkin vielä paljon korjattavaa, jotta kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudet toteutuisivat täysimääräisesti.

Miehet ry:n suurin kritiikki lakiesityksessä sukupuolen vahvistamisesta kohdistuu siihen, että sukupuolen vahvistaminen olisi jatkossakin mahdollista vain täysi-ikäisille. Se tarkoittaa, ettei lasten ja nuorten oikeuksia vieläkään tunnisteta ja huomioida osana lainsäädäntöä. Käytännössä tämä heikentää transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten lasten sekä nuorten hyvinvointia. Toinen esityksen suurista puutteista onkin se, ettei siinä tunnisteta tarpeeksi muunsukupuolisia ja intersukupuolisia. Suomen lainsäädännön tulisi monen muun maan tapaan mahdollistaa ei-binäärinen identiteetti myös juridisesti.

Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulisi olla mahdollista omalla ilmoituksella yli 15-vuotiaille henkilöille, ja myös sitä nuoremmilla täytyy olla mahdollisuus korjata sukupuolimerkintäänsä. Näitä tilanteita pitäisi arvioida tapauskohtaisesti yhdessä alaikäisten ja huoltajien kanssa. Lapsilla ja nuorilla on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisella tavalla oikeus olla kuultavana ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Päivitettävän lainsäädännön onkin vastattava esimerkiksi muiden Pohjoismaiden vastaavaa, sisältäen alaikäisten oikeuden sukupuolen juridiseen vahvistamiseen. Suomi on näiltäkin osin rikkonut ihmisoikeuksia, kuten monet kansainväliset toimijat ovat vuosien aikana huomauttaneet.

Miehet ry pitää tärkeänä, että myös transvanhempien olisi mahdollista päivittää vanhemmuusnimikkeensä juridista sukupuoltaan vastaavaksi. Tämä vahvistaa itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä sekä suojaa syrjinnältä.

Hallituksen esityksen mukainen lakiuudistus tarkoittaisi Suomen olevan jatkossakin sukupuolen juridisen vahvistamisen osalta taantumuksellisin Pohjoismaa, etenkin alaikäisten näkökulmasta. Kaikissa muissa Pohjoismaissa alaikäisillä on joko jo mahdollisuus vahvistaa juridinen sukupuolensa tai tällainen uudistus on vähintään vireillä. Miehet ry yhtyy lukuisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden joukkoon siinä, että lakiuudistus tulee viedä maaliin siten, että sillä parannetaan tosiasiallisesti kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista.