Valitse sivu

Miehet ry:n tärkeä tehtävä on edistää keskustelua miehille ja mieheyteen asetetuista kulttuurisista odotuksista ja edistää terveempää miehen mallia. Suomalaisessakin yhteiskunnassa on erilaisia mieheyteen ja miehenä olemiseen liittyviä ihanteita, kuten kuuluisa sanonta “suomalainen mies ei puhu eikä pussaa”, jotka eivät välttämättä palvele miehen itsensä tai hänen läheistensä henkistä hyvinvointia. Puhumattomuus voi johtaa esimerkiksi myös ongelmiin ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa, mielen sairastumiseen ja haitallisten mallien eteenpäin siirtämiseen esimerkiksi omille lapsille, varsinkin pitkällä aikavälillä.

Miehenä olemiseen liitetyt ihanteet ovat kuitenkin kulttuurisidonnaisia, mikä tarkoittaa sitä, että se, mitä me ihannoimme miehissä Suomessa voi poiketa siitä, mitä miehissä ihannoidaan jossain toisessa maassa ja kulttuurissa. Suomessa arvossa oleviin ihanteisiin miesten toiminnasta ja malleista katsotaan joskus vaikuttaneen paljon esimerkiksi sotahistoria, jolloin miesten tuli osata laittaa omat tunteensa syrjään ja keskittyä puolustamaan isänmaata, vaikka tehtävä oli raskas ja vaarallinen. Sodan jälkeen suomalaisten veteraanien henkisen hyvinvoinnin ongelmiin ei välttämättä ollut hoitoa, ja ongelmien kestämistä “kuin mies” on pitkään pidetty ihanteena.

Joissain toisissa maissa sukupuoliroolit ovat toisenlaiset kuin ovat Suomessa, ja näin myös miehiltä odotetaan, ja miehiä kannustetaan, toisenlaisiin asioihin. Suomesta katsoen lähin esimerkki on ehkä läntinen naapurimaa Ruotsi, jossa esimerkiksi isille tarkoitetut perhevapaat ovat jo pitkään kannustaneet miehiä ottamaan suurempaa roolia perheestä ja kodin hoivasta kuin muualla maailmassa. Toki  tasa-arvo on suomalaisessakin yhteiskunnassa edennyt jo verrattain pitkälle ja sen seurauksena myös sukupuolirooleista on meillä tullut joustavampia.

Meidän ei siis tarvitse jumittua ajattelemaan, että “suomalainen mies ei puhu eikä pussaa”. Voimme sekä ottaa mallia muista kulttuureista, joissa miehet puhuvat ja pussaavat, että kuvitella vaihtoehtoisia ihanteita miehille ja sukupuolten väliselle vuorovaikutukselle. Lopulta voisimme tavoitella tai ottaa mallia ajatuksesta yhteiskunnasta, jossa mikään negatiivinen tai ahdas ihanne ei rajoita miesten vapautta ilmaista ja olla omia itsejään, eikä puhumatta tai pussaamatta tarvitse jättää ainakaan itsetarkoituksellisesti.

Okko Karvonen

Miehet ry:n hallituksen jäsen, sihteeri