Valitse sivu

Miehet ry keskittyi eduskuntavaalitavoitteissaan 2023 tasa-arvoiseen maanpuolustukseen, sukupuolistuneeseen väkivaltaan, ihmisoikeuksiin ja feministiseen ulkopolitiikkaan. Arvioimme tässä tekstissä lyhyesti Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa näiden tavoitteiden kautta.

1. Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä maanpuolustukseen

Miehet ry pitää kutsuntojen laajentamista koko ikäluokalle tervetulleena askeleena kohti tasa-arvoisempaa asevelvollisuusjärjestelmää. Pidämme myös terveydentilan johdosta vapautettujen palvelusmahdollisuuden selvittämistä tärkeänä yhdenvertaisuustekona ja siviilipalveluksen tarkoituksenmukaisuuden lisäämistä hyvänä suuntana.

Hallitus ei kuitenkaan haluta lopettaa järjestelmän sukupuoleen perustuvaa syrjintää tai kunnioittaa vakaumuksellisten aseistakieltäytyjien ihmisoikeuksia. Myös kutsuntatilaisuudesta tulisi olla mahdollisuus kieltäytyä ja siviilipalvelusta kehittäessä on pidettävä huolta selkeästä erosta sotilaalliseen toimintaan.

2. Loppu väkivallalle

Miehet ry pitää hyvinä hallitusohjelman kirjauksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta ennaltaehkäisyä ja viranomaistahojen osaamista vahvistaen niin paikallisella, niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Myös poikiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen panostaminen on tärkeää, esimerkiksi poikien ja miesten toisiinsa kohdistaman väkivallan torjumisen sekä yhteiskunnallisen radikalisoitumisen ehkäisyn muodossa.

Turvakotien ja raiskauskriisikeskusten palveluiden saavutettavuuden parantaminen, perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen ja kunniaan liittyvän väkivallan tunnistaminen ovat myös tervetulleita uudistuksia, mutta mittavat leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin vievät pohjan hyviltä tavoitteilta. Kasvava eriarvoistuminen lisää myös radikalisoitumista. Ohjelmassa ei ole myöskään mainintaa Istanbulin sopimuksen ehtojen täysimääräisestä täyttämisestä.

3. Pidetään huolta ihmisoikeuksista

Miehet ry:n tavoitteena on kansainvälisen anti-gender-liikkeen aiheuttaman uhan tunnistaminen ihmisoikeuksille ja Suomen YK:ltakin moitteita saaman vihapuheeseen puuttumisen vahvistaminen. Näistä kumpaakaan ei ohjelmassa mainita, ei myöskään rasismia tai sateenkaarioikeuksia. Syrjinnän ohjelma tunnistaa vain työ-, raskaus- ja ikäsyrjinnän osalta. On ikävää, ettei näitä merkittäviä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta uhkaavia kansainvälisiä ilmiöitä oteta ohjelmatasolla huomioon. Näihin vastaaminen olisi samalla konkreettista työtä sukupuolistuneen väkivallan eri muotoja vastaan.

4. Feminismiä ulkopolitiikkaan

Hallitusohjelmassa ei puhuta feministisestä ulkopolitiikasta, mutta siinä on hyviä kirjauksia, kuten naisten ja tyttöjen aseman, itsemääräämisoikeuden sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen kehityspolitiikan painopisteinä. Ongelmaksi muodostuvat jälleen leikkaukset, joita kehitysyhteistyöhön kohdistuu hallituskauden aikana yli miljardi euroa. Tämä tulee käytännössä tarkoittamaan valtavaa takapakkia tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumisessa globaalisti. Suomi on ollut esimerkiksi UN Womenin suurimpia rahoittajia.

Petteri Orpon hallituksen ohjelma sisältää tasa-arvon kannalta tärkeitä kirjauksia, mutta ongelmallisen siitä tekevät resurssien ja intersektionaalisen näkökulman puuttuminen. Sukupuolivaikutusten arviointi on tärkeää etenkin työmarkkinoihin liittyvien linjausten osalta, jotka kohdistuvat erityisesti pienipalkkaisiin, naisvaltaisiin aloihin.