Valitse sivu

Olen nainen ja boomeri, ja se on mielestäni ollut ihan okei yhdistelmä tähän asti. Vaan kun kevättalvella 2023 silmiini osui HS:n mielipidekirjoitus, jossa Miehet ry:n pj Ville Savonlahti kirjoitti osuvasti, että ”miesten hyvinvointi ei ole naisten vastuulla”, siitä käynnistyi tämän boomerin oppimatka – tärkeä oppimatka, jonka aikana olen päässyt osallistumaan mielenkiintoisiin keskusteluihin ja tapahtumiin. Tähän asti tärkeimmät oppiläksyni liittyvät selvästi sukupolvien väliseen jatkumoon sekä kielitieteelliseen pohdintaan yhdistyksen toimintaympäristössä.

Kasvuympäristöni konteksti oli sodan jälkeen rakentuva yhteiskunta, josta on kulunut yli puoli vuosisataa. Minun on vaikea ajatella, että me boomerit haluaisimme ensisijaisesti loukata, aiheuttaa mielen pahoittumista tai turvatonta tilaa kuulijoille yrityksissämme selventää, mitä aikoinaan on tehty ja sanottu. Toimimme aina kulloisenkin käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Ja niin monet asiat ovat muuttuneet aivan täysin.

Muutoksista selvitään enemmän tai vähemmän kompastellen, soveltaen kulloisenkin sukupolven omaksumia tietoja ja taitoja. Itse asiassa kaikkein eniten olemme tainneet oppia me boomerit, jotka olemme käyneet läpi jokaisen tähänastisen yhteiskunnallisen ja globaalin muutoksen. Mielestäni heillä, jotka syntyivät nykyaikaan ja nykyiseen kontekstiin, on helpompaa, koska he ovat suoraan tämän ajan lapsia. Aikaisemmat sukupolvet tekevät varmasti parhaansa oppiakseen ajattelemaan ja toimimaan niin kuin tässä ajassa odotetaan ajateltavan ja toimittavan.

Annetaan tilaa monenlaiselle oppimiselle

Oppimiseen tarvitaan särö, joka häiritsee totuttua toiminta- ja ajattelutapaa asiassa, joka on kokijalleen tärkeä, ja johon on helppo sitoutua. Oman säröni koen syntyneen kevään aikana sen jälkeen, kun liityin Miehet ry:n toimintaan. Haluan olla mukana elämässä vielä pitkään ja oppia ymmärtämään myös tulossa olevia yhteiskunnallisia ilmiöitä monipuolisesti. Lisäksi työnohjaajana ja coachina tiedän sen, että vain omia ajatus- ja toimintakuvioitani pystyn muuttamaan, en kenenkään muun.

Oppiminen ei ole helppoa, se vaatii rohkeutta ja uteliaan mielen. Erityisesti, kun oppimatka on tehtävä omaan itseen, tarkastelemaan omia prosesseja, omaa julkiteoriaa ja käyttöteoriaa sekä näiden ristiriitoja. Suurin ongelma lienee siinä, että tuudittaudumme liikaa julkiteoriamme säihkeeseen. Julkiteoria on se jäävuoren huippu ajatuksistamme, jonka mukaisina haluamme tulla nähdyiksi ja koetuiksi. Mielestäni ulkoa opitut asiat kiinnittyvät helpohkosti julkiteoriaan ilman sen kummallisempaa sisältöä.

Monta kertaa myös unohtuu, että suurin osa jäävuoresta, käyttöteoriamme, on merenpinnan alapuolella näkymättömissä. Käyttöteoria ohjaa ja määrittää toimintaamme ja ajatteluamme, ja se poikkeaa merkittävästi julkiteoriasta. Jo Wilhelm von Humboldt on 1700-luvulla sanonut, että oppimista on vain se, joka kiinnittyy osaksi ihmisen ajatus- ja toimintatapaa. Oppimiseen, prosessointiin ja opitun soveltamiseen tarvitaan aikaa.

Niinpä sukupolvien välisen jatkumon ja keskustelun ylläpitämiseksi toivon, että antaisimme aikaa toisillemme ymmärtää eri näkökulmia, oppia ja soveltaa uutta oppimaamme. Annetaan monensuuntaiselle ja -tasoiselle oppimiselle mahdollisuus.

Erja Turunen
Miehet ry:n hallituksen jäsen