Valitse sivu

Valtakunnallinen seksuaalikasvatuksen verkosto VALVE ry ja Feministinen miesjärjestö Miehet ry järjestävät tiistaina 10.10.2023 maksuttoman suostumusteemaisen seminaarin Tampereen pääkirjasto Metson Kuusi-salissa. Seminaari on suunnattu suostumuksen teemojen parissa työskenteleville, kuten opetus- ja kasvatusalan, nuorisotyön sekä järjestöalan ammattilaisille.

Seksuaalinen suostumus ja suostumuskulttuuri ovat nyt erityisen ajankohtaisia, sillä seksuaalisuutta loukkaavia rikoksia koskeva lainsäädäntö muuttui Suomessa suostumusperusteiseksi vuoden 2023 alussa. Seminaarin nimi, Suostumuksen aikakausi, viittaakin tähän merkittävään muutokseen. VALVE ry:n puheenjohtaja Riikka Pöntinen sanoo, että lainsäädännön muututtua moni ammattilainen kaipaa työkaluja suostumusteemojen huomioimiseen omassa työssään.

“VALVE ry tekee lujasti töitä valtakunnallisen seksuaalikasvatuksen rakenteiden ja käytäntöjen parantamiseksi. Seminaari on yksi väylä tarpeellisen keskustelun nostattamiseksi eri konteksteissa annettavasta seksuaalikasvatuksesta”, Pöntinen sanoo.

Seminaarin ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuoroja suostumuksesta ja suostumuskulttuurista muun muassa lainsäädännön, ihmisoikeuksien, nuorisotyön ja eri vähemmistöjen näkökulmista. Lisäksi seminaarissa kuullaan paneelikeskustelu Suostumus tänään – näkökulmia suostumuskeskusteluun. 5-vuotista taivaltaan tänä vuonna juhlistavalle Miehet ry:lle seminaarissa on kyse myös miesten tuomisesta mukaan tasa-arvotyöhön.

“Seksuaalinen häirintä, ahdistelu ja väkivalta ovat voimakkaasti sukupuolittuneita ilmiöitä. Feministisenä miesjärjestönä meille on tärkeää olla mukana vahvistamassa suostumukseen liittyvää osaamista”, toteaa Miehet ry:n puheenjohtaja Ville Savonlahti.

“Itsemääräämisoikeuden kunnioitus ei ole elämälle vierasta, vaan välttämätöntä kaikkien hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta”, hän summaa.

Suostumuksen aikakausi -seminaari järjestetään tiistaina 10.10.2023 klo 10.00–16.30 Tampereen pääkirjasto Metson Kuusi-salissa. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä. Seminaarin ohjelma liitteenä. Ilmoittautuminen tapahtumaan 30.09.2023 mennessä tällä lomakkeella.

Lisätietoja:

Riikka Pöntinen / VALVE ry
riikka.pontinen@valvery.fi


Ville Savonlahti / Miehet ry
pj@miehetry.fi