Valitse sivu

Syksyn saapuessa vaihtuu myös Miehet ry:n juhlavuoden näkökulma. Kesän ajan näkökulmana oli tilan antaminen, jota juhlimme esimerkiksi eri näkökulmia nostaneen Insta-liven, kesäpiknikillä pidetyn antirasismikoulutuksen ja Pridella marssimisen kautta. Nyt on aika puhua tunteista.

Tunteet ovat feministisen miesaktivismin kovaa ydintä: jo miesten saaminen puhumaan tunteistaan, näyttämään niitä ja hakemaan lohtua haastaa miehuuteen liitettyjä vahingollisia stereotypioita. Tunteiden tunnistaminen, niiden käsittely ja niiden juurisyiden pohtiminen parantaa niin miesten itsensä kuin heidän läheistensäkin hyvinvointia.

Yhtä lailla tärkeää on tunteiden säätely ja niiden asettaminen oikeisiin mittasuhteisiin. Toimittaja Ida Erämaan tärkeä kirjoitus Iltalehdessä tiivistää otsikossaan olennaisen: fyysinen turvallisuus on tärkeämpää kuin miesten tunteet. Kyllähän minustakin miehenä tuntuu pahalta, että olen joillekin uhka pelkän oletetun sukupuoleni perusteella, mutta se paha mieli ei ikinä – KOSKAAN – voi olla tärkeämpää kuin väkivallalta suojautuminen. Minun vastuullani on pohtia, mitä voin tehdä vähentääkseni miesten väkivaltaisuutta.

Erämaan kirjoituksen myötä heränneessä keskustelussa valitettavan moni on kuitenkin nostanut keskiöön juuri miesten yleistyksistä kokeman häpeän. #EiKaikkiMiehet on valitettavan tuttu ilmiö feminististä keskustelua pitkään seuranneille, keinona vältellä vastuuta ja lopettaa keskustelu vallitsevasta raiskauskulttuurista. 

Usein kuulee myös sanottavan, etteivät miesten turvattomuudesta puhuvat ole rasisteja parempia väestöryhmiä leimatessaan. Tähän on yksinkertainen vastaus: eivät yleistykset ole ongelma, vaan huonot ja tarkoitushakuiset sellaiset. Vaikkapa eri uskontokuntiin liittyvästä kunniaväkivallasta voi puhua ilman rasismia, samoin kuin seksuaalista väkivaltaa mahdollistavasta mieskulttuurista ilman miesvihaa.

Feministinen analyysi on luonteeltaan kyseenalaistavaa, joten se johtaa usein vaikeiden tunteiden – kuten yllä kuvatun häpeän ja syyllisyyden – äärelle. Tavoitteena ei kuitenkaan ole saada ketään miestä häpeämään sukupuoltaan tai sen ilmaisua, vaan vapautumaan ja voimaantumaan kasvaneen empatian, itsetuntemuksen ja vastuunkannon avulla. Kun ymmärrämme paremmin mitä tarkoittaa kasvaa ja toimia miehenä tässä yhteiskunnassa, opimme tunnistamaan mikä osa identiteetistämme on kulttuurin muokkaamaa, millaisia haluaisimme olla ja miten vaikutamme ympäröivään maailmaan.

Se matka on palkitseva ja täynnä toivoa. Miehet ry kantaa alkusyksyn aikana kortensa kekoon keskusteluryhmien, mielenterveyskoulutuksen ja julkisen keskustelun kautta — stay tuned!

Ville Savonlahti
Miehet ry:n puheenjohtaja