Valitse sivu

Miestenpäivän aattona Miehet ry juhli viisivuotista taivaltaan Helsingissä. Synttärihumun jäätyä taakse on aika siirtyä juhlavuotemme viimeiseen vastuunkannon näkökulmaan, turvallisuuteen. Se on käsitellyistä teemoista varmasti vaikein ja raskain, mutta samalla — tai ehkä juuri siksi — luultavasti tärkein.

Alkusyksyn ajan puhuimme miesten tunteista. Tunnetaidot liittyvätkin hyvin vahvasti juuri miesten turvallisuuteen, etenkin kun on kyse vaikeiden tunteiden säätelystä. Miesten vastuu omista tunteistaan oli aiheena myös viimeisimmässä instalivessämme ja lokakuussa Valve ry:n kanssa järjestämässämme Suostumuksen aikakausi -seminaarissa kuultiin muun muassa Elina Nikulaisen esitys torjutuksi tulemisen taidosta.

Turvallisuus ei aiheena voisi olla ajankohtaisempi kuin nyt. UN Women Suomi ja Eeva.fi julkaisivat juuri tutkimuksen, jonka mukaan peräti yhdeksän kymmenestä suomalaisesta naisesta on kokenut seksuaalista häirintää. Osallistuin hiljattain kolmen muun miehen kanssa Eevan paneeliin, jossa pohdittiin keinoja häirinnän lopettamiseen. Paneelin videokoosteen ja jutun löydät täältä.

Turvallisuus on meille miehille myös ristiriitainen käsite: olemme kulttuurisessa mielessä sekä turvan että turvattomuuden lähteitä. Tiedämme joskus herättävämme pelkoa muissa ja toisaalta pelkäävämme väkivaltaa muiden — yleensä miesten — taholta. Meihin kohdistuu odotus valmiudesta väkivaltaan, kun muiden siltä suojeleminen niin edellyttää. Perheen, kumppanin, rikosuhrin tai valtion puolesta on oltava valmis astumaan tulilinjalle, joskus kirjaimellisestikin. Poikien väkivaltaisia leikkejä pidetään luonnollisena, eikä aikuistuminenkaan aina pidä nyrkkejä kurissa.

Miesten on kannettava vastuuta sekä oman väkivaltaisuutensa että siihen kohdistuvien odotusten purkamiseksi. Jokaisella pojalla, miehellä ja heidän kohtaamallaan ihmisellä on oikeus elämään ilman väkivaltaa. On vahvistettava tunnetaitoja, kyseenalaistettava stereotypioita ja vähennettävä humalahakuista alkoholin käyttöä. Päättäjät, viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta voivat tarjota apuaan niille, jotka muutosta haluavat.

Ville Savonlahti

Miehet ry:n puheenjohtaja