Valitse sivu

Keskusteluryhmät

På svenska

In English

Muutos alkaa puhumalla: tule mukaan miesten itsereflektiivisiin keskusteluryhmiin

Mies, onko sinulla asioita, joista haluaisit keskustella toisten miesten kanssa turvallisessa ilmapiirissä? Tule mukaan Miehet ry:n itsereflektiivisiin keskusteluryhmiin! Ryhmissä jaetaan kokemuksia miehiä ja mieheyttä haastavista teemoista, kuten #MeToosta ja sen aiheuttamista tunteista.

Kenelle ryhmät on suunnattu?

Ryhmät ovat avoimia kaikille keskusteluryhmistä kiinnostuneille miehille (itsemäärittelyä kunnioittaen). Sinun ei tarvitse olla Miehet ry:n jäsen tullaksesi mukaan keskusteluryhmään. Ryhmiä järjestetään sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Miksi keskusteluryhmään kannattaa osallistua?

Ryhmässä pääset pohtimaan miehenä olemista sekä mahdollista tarvetta muuttaa omaa käyttäytymistäsi, jotta voisit elää omien arvojesi mukaisesti. Ryhmissä pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi jakaa kokemuksiaan omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Noudatamme ryhmissä yhdistyksemme turvallisemman tilan periaatteita.

Mitä ryhmissä tehdään?

Ryhmissä keskustellaan ruotsalaisen MÄN-järjestön luoman #MeToon jälkeen -materiaalin pohjalta. Miehet ry on kääntänyt materiaalin suomeksi, ruotsinkielisissä ryhmissä käytetään MÄNin alkuperäistä materiaalia. Materiaali mahdollistaa syväluotaavan keskustelun, johon kaikki voivat osallistua turvallisesti ja omilla ehdoillaan. Keskusteluryhmiä voidaan perustaa myös muiden teemojen kuin #MeToon jälkeen -materiaalin ympärille.

Kuinka usein ryhmät kokoontuvat?

Ryhmät sopivat tapaamisistaan (kasvokkain tai verkossa) itsenäisesti. Tapaamisia voi olla esimerkiksi parin viikon välein. #MeToon jälkeen -materiaaliin pohjautuvat ryhmät kokoontuvat aluksi viisi kertaa ja sopivat sitten, haluavatko vielä jatkaa.

Kuka ryhmiä vetää?

Ryhmien vetäjinä toimivat Miehet ry:n vapaaehtoiset. Kun olet osallistunut yhteen keskusteluryhmään, voit halutessasi alkaa myös vetää omia ryhmiä.

Miten pääsen mukaan?

Täytä ilmoittautumislomake ja kerro, missä päin asut, millaiset teemat sinua kiinnostaisivat ja haluaisitko keskustella suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti, ja ryhmäkoordinaattorimme auttaa sinua löytämään sopivan ryhmän. Uusia ryhmiä luodaan sitä mukaa kun ilmoittautumisia tulee.


Tällä hetkellä suunnittelemme kasvokkain tapaavia ryhmiä Helsinkiin, mutta vetäjämme ovat halukkaita järjestämään ryhmiä myös etäyhteydellä. Jos olet kiinnostunut ryhmän vetämisestä itse, voit kertoa myös siitä ilmoittautumislomakkeella. Miehet ry:n ryhmäkoordinaattori antaa mielellään tukea ja apua matkan varrella osoitteessa keskustelu@miehetry.fi.

Lue lisää

Tiedote: Miehet ry ryhtyy tarjoamaan keskusteluryhmätoimintaa miehille

Miehet ry pilotoi keväällä miesten keskusteluryhmiä – ruotsalaiselta miesjärjestöltä lainattu menetelmä kannustaa itsereflektioon

Förändring börjar med att tala: kom med i självreflektiva samtalsgrupper för män

Har du saker som du skulle vilja diskuter med andra män i trygga omständigheter? Kom med till Män rf:s självreflektiva diskussionsgrupper! I grupperna delas erfarenheter om utmanande teman som har med män och manlighet att göra, som till exempel #MeToo och känslor angående det ämnet.

Åt vem är grupperna riktade?

Verksamheten är menad för alla som är intresserade av samtalsgrupperna. Grupperna är ämnade både för Män rf:s medlemmar och för andra intresserade. De ordnas på svenska, engelska och finska.

Varför lönar det sig att att delta i diskussionsgruppen?

I grupperna som riktar sig till män är målet att skapa ett tryggt rum där alla slags män kan reflektera över hur olika normer och förväntningar på män och maskulinitet påverkar våra liv. Grupperna följer föreningens principer för säkrare rum.

Hur ofta samlas grupperna?

Grupperna kommer själva överens om hur ofta de samlas ihop, både face to face samt på distans. Vid första mötet bestämmer gruppen själv hur de ska organiseras, det vill säga vilka de gemensamma spelreglerna ska vara, hur ofta de ska träffas och hur faciliteringen ska organiseras.

Vem handleder grupperna?

Grupperna leds av Män rf:s volontärer. När du har deltagit i en diskussionsgrupp kan du enligt intresse börja dra även egna grupper.

Hur slipper jag med?

Fyll i anmälningsblanketten och berätta vartår du bor, hurdana teman som intresserad dig och ifall du vill diskutera på svenska, engelska eller finska. Vår gruppkoordinator hjälper dig att hitta en passlig grupp. Just nu använder vi oss av öppen registrering. Det vill säga att an efter att vi får anmälningar så skapar vi nya grupper enligt anmälningar.

För tillfället planerar vi face to face grupper till Helsingfors men våra gruppledare är också villiga att organisera grupper på distans. Ifall du är intresserad av dra en grupp, då kan du meddela om det via anmälningsblanketten. Män rf:s gruppkoordinator stöder gärna under processen via adressen keskustelu@miehetry.fi.

Mer information

Män rf börjar erbjuda diskussionsgrupper åt män

YLE: ”Män är dåliga lyssnare och pratar sällan om det svåraste med andra män” – ny samtalsgrupp vill att män tar itu med klimatet på jobbet och #metoo

Change starts with conversation: join self-reflective discussion groups for men

Do you have themes you’d like to discuss with other men in a safe environment? Join Men’s (Miehet ry) self-reflective discussion groups! Experiences about challenging issues regarding men and manhood are shared in the groups, for example about #MeToo and feelings related to it.

Who are the groups meant for?

The groups are meant for everyone interested in the discussion groups, both members and non-members. They’re organized in English, Swedish and Finnish.

Why should I join the discussion group?

The group aims to create a safe space for men to reflect on norms and expectations on men and manhood and how these affect our lives. The groups follow the association’s principles for safer spaces.

How often do the groups gather?

The group decides this for themselves, both face to face and remotely. During the first meetup the group decides how they’re going to organize, what the rules for the group are, how often they meet etc.

Who’s coordinating the groups?

The groups are supervised by Men’s volunteers. When you’ve attended a group yourself, you can then also lead your own groups if interested.

How can I join?

Fill in the registration form and tell us where you live, what kind of themes you’d like to discuss and if you want to discuss in English, Swedish or Finnish. Our group coordinator helps you find a suitable group. We’re creating groups according to registrations.

Currently our face to face groups are planned to be in Helsinki but our group supervisors are willing to organize groups remotely as well. If you are interested in supervising a group, you can tell us about that through the registration form. Men’s group coordinator helps you in this process through keskustelu@miehetry.fi.