Valitse sivu

Mikä on mielestäsi keskeisin miesten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä ongelma Suomessa?

 

 • Koulutuksen kumuloituva bias poikia kohtaan tuottaa syrjäytyneitä, yksinäisiä miehiä.
 • Miesten kykenemättömyys käsitellö sosiaalisia ja henkisiä ongelmia, yhteiskunnan rakentamia myrkyllisiä olettamuksia.
 • Miehiin kohdistuvat odotukset kovuudesta ja yksin pärjäämisestä.
 • Miehen malli ei sisällä aitoa itsensä arvostamista, vaan arvo määrittyy meriittien kautta. 
 • Syrjivä asevelvollisuus
 • Miesten yksinäisyys ja itsemurhat.
 • Ikivanha macho-kulttuuri
 • Moninaisuuden unohtaminen. 
 • Asevelvollisuus
 • Miesten pitäisi saada olla herkkiä ja taiteellisia
 • Asevelvollisuus. 
 • Feminismi, jota tehdään miehiä alentamalla
 • Syrjäytyminen
 • Miesten ahtaat sukupuoliroolit. Heterosuhteissa naiset usein pönkittävät näitä.
 • Oletus työnantajien ja lähipiirin puolelta että isän ei kuulu eikä sovi osallistua yhtä lailla lasten hoitoon esim. isyysvapaan muodossa, tai käänteisesti sankarihehkutus jos isä näin poikkeuksellisesti tekee, on epäkohta joka vaivasi myös omakohtaisesti.
 • Varusmiespalvelus ja sen taustalla olevat asenteet
 • Yhden sukupuolen asepalvelusta pitäisi laajentaa. Lisäksi nuorten miesten kohtaama väkivallan uhka. 
 • Miesten asiat sivuutetaan liian helposti. Samalla tavalla kuin ajatellaan että ”pojat ovat poikia” koen että miehiltä odotetaan selviytymistä ja suoriutumista eikä epäonnistumiselle ja avunpyynnölle ole tilaa. Riippuu paljon sukupolvesta. Vanhempi ikäluokka 40+ eivät ole niin ymmärtäväisiä. Myös nuorempien parissa, mutta ne henkilöt ovat yleensä super machoilijoita.
 • Tasa-arvo lastenhuollossa. Kulttuuriset odotukset, tosin vähenevässä määrin
 • Parisuhteen loppuessa haasteet talouden ja lasten kanssa. 
 • Huoltajuuteen liittyvät seikat. Yhteishuoltajuus ei ole tasa-arvoista eikä lapsen luonaoloa oteta juurikaan huomioon. Pakollinen asepalvelus.
 • Perheoikeudelliset kysymykset
 • Toksinen maskuliinisuus vääristää mieskuvaa ja aiheuttaa toksista käytöstä.
 • Toksinen maskuliinisuus, huoltajuus tasa-arvo
 • Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä
 • Miesten syrjäytyminen yhteiskunnasta
 • Syvään juurtuneet asenteet joita pidetään niin itsestään selvinä ettei niistä edes puhuta.
 • Asenteet. Ollaan kovasti purkamassa ”ahtaita miehuuden malleja”, mutta lähes aina ollaan samaan hengenvetoon rakentamassa uusia malleja. Viimeinen asia mitä miehet tarvitsevat, on muut, jotka selittävät miltä miehestä kuuluuu tuntua ja kuinka hänen kuuluu elää. 
 • Poikien huono koulumenestys. Omat poikani pärjäävät mainiosti, mutta olen huolestuneena seurannut peruskoululaisten aina syvempää polarisaatiota hyvin ja huonosti menestyviin.
 • Miesten kasvatuksen ja yhteiskunnan vaatimusten seurauksena alentunut kyky käsitellä tunne-elämää. 
 • Tunne-elämän rajoitteet.
 • Miesten kyvyttömyys empaattiseen käytökseen.
 • miehet ei tajua miten paljon etuoikeuksia meillä on sukupuolen takia. pitäisi korostaa että miehiin kohdistuva muu syrjintä (rasismi, homofobia, lihavuusviha  jne) ei ole sukupuoleen liittyvää, vaan johtuu muista paskoista rakenteista yhteiskunnassa. tasa-arvosta aktivoituneet naiset ja muunsukupuoliset ei ole meidän vihollisia vaan liittolaisia. meidän pitää auttaa heitä, koska me ollaan etuoikeutettuja.
 • Asevelvollisuus voisi minusta olla kaikille ihmisille pakollinen eikä vain miehille. Myös nuorten poikien/miesten syrjäytyminen huolestuttaa.
 • Miesten kesken tunteista puhuminen.
 • Armeija yksittäisenä asiana. Lisäksi nuorten miesten syrjäytyminen, heikompi koulumenestys ja muut (mahdollisesti rakenteiden aiheuttamat) vinoumat osana lasten ja nuorten tasa-arvoa voivat etenkin pitkällä tähtäimellä olla yllättävän haitallisia sekä yksilöille että yhteiskunnalle.
 • Toksinen maskuliinisuus
 • Poikien ja miesten pahoinvointi ja syrjään jääminen.
 • Miehiä pidetään liian vahvoina.
 • Epärealistiset odotukset.
 • Varusmiespalvelus aivan ehdottomasti.
 • Äijäkulttuuri, joka ylläpitää ajatusta, että miehen pitää omistaa, päteä ja hallita, ja joka ei hyväksy erilaisia malleja.
 • Ongelmat liittyvät mielestäni agression käsittelyyn ja fyysiseen väkivaltaan. Myös työn, talouden ja kulutuksen kautta machoilu huolestuttaa.
 • Miehiin kohdistuva seksuaalinen häirintä.
 • Yhdenvertaisuutta vahingoittavat vanhat, konservatiiviset ja heteronormatiiviset ajattelut – lisäks ne stereotyyppisimmät paineet miehiä kohtaan, ”pitää olla vahva, ei saa itkeä, älä myönnä virheitä” jne.
 • Ennakkoluuloinen ja suppea miesmuotti, joka jokaisen pitäisi olla
 • Ahdas mieskuva ja syrjäytyminen.
 • Poikalapsien silpominen.
 • Luulen, että peruskoulun luonne on yksi syy miesten muille ongelmille, kuten työttömyydelle, päihteiden käytölle… Vuosikausia jatkunut ”et kelpaa”-viesti tekee tehtävänsä.
 • Isyyteen liittyvät haasteet
 • Tasa-arvosta puhuvat ja sitä edistävät vain naiset, naiset enemmistönä tasa-arvoa ajavissa järjestöissä.
 • Miesten (myös naisten) yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä ei puhuta tarpeeksi ja sitä pitäisi ennaltaehkäistä tehokkaimmin.
 • Ympärileikkaukset ilman lääketieteellistä syytä. 
 • Poikien/miesten kokema väkivalta. Nuorten poikien hurjat syrjäytymisluvut. 
 • Rumana miehenä olen saanut osakseni ennakkoluuloista kohtelua. Onneksi harvemmin nykyään.
 • Asepalvelus ja siihen liittyvä väkivallan kulttuuri. 
 • Syrjäytyneiden miesten määrä huolettaa.
 • Varusmiespalvelun kompensaatio ei vastaa menetettyä opiskelu/työskentelyaikaa.
 • Miesten keskinen väkivalta ja sen tietyn tyyppinen ihannointi. Fyysiseen olemukseen ja vahvuuteen perustuva ajatus miesten välisestä hierarkiasta. Erottelu pehmeisiin ja koviin miehiin. 
 • Ajatus siitä, että naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja tasa-arvoaseman parantaminen huonontaisi miesten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 • Puhumattomuuden kulttuuri on vahvasti edelleen läsnä. Vaikka hiljaiset sodan käyneet miehet ovat isoisiämme tai jopa isoisoisiämme, on puhumattomuus yhä yleistä. Se johtaa useisiin hankaluuksiin mielenterveydessä ja perhe-elämässä. Onneksi tämä kulttuuri murtuu koko ajan. Uskoisin, että se on avain moneen muuhun miehisen epätasa-arvon kysymyksen ratkaisuun.
 • Ahtaat sukupuoliroolit.
 • Isän täytyy perheessä ottaa roolinsa itse. Yhteiskunta ja perhevapaajärjestelmä ohjaavat vastuun äidille.
 • Ahdas mieskuva.
 • Hankala kuivailla. Toksinen maskuliinisuus…? Yhteiskunnan oletus siitä, että miehillä olisi jotenkin vahva mieli ja että jaksaisimme kantaa hankaliakin tunteita itse. Valmiit sukupuoliroolit. 
 • Miehinen kunnia, vaikenemisen kulttuuri omista vaikeuksista ja niiden peittely toksisella maskuliinisuudella.
 • Keskustelu miesten tasa-arvosta negatiivisista ei asevelvollisuutta lukuunottamatta saa osakseen muuta kuin naureskelua.
 • ”Pojat on poikia”-asenne. 
 • maanpuolustusvelvollisuus ehkä räikein mutta oleellista on myös se vaiettu asia että vaikka miehet ovat siellä menestyjissä yliedustettuina niin miehet ovat myös yliedustettuina siellä toisessa päässä ja käsittääkseni nuorten miesten syrjäytyminen on erittäin iso ongelma.
 • Asevelvollisuuden pakollisuus vankeuden uhalla. Myös poikien romahtanut koulumenestys on otettava vakavasti.
 • Miehillä herkempien asioiden ilmaisu katsotaan usein heikkoutena. Esimerkiksi seksuaaliset halut, ahdistus, pärjäämättömyyden tunne.
 • Miehet eivät uskalla avautua tai olla herkkiä.
 • Sovinismi ja seksismi. Naisia sorretaan jatkuvasti.
 • Isyysloma.
 • Keskeisin on epäilemättä koululaitoksessa tapahtuva syrjäyttäminen. Pojat eivät saa riittävää tukea, eikä koulu kokonaisuutena pysty vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tämä on juurisyy moneen ongelmaan.
 • Paljon puhutaan miehistä yhteiskunnan huipulla, mutta harvoin kiinnitetään huomiota pohjalle, joka on myös vahvasti miesten kansoittama.
 • Sukupuoliroolien vartioiminen ja vaaliminen ja niiden täyttämisen odotus jopa vähemmistöpiireissä.
 • Miehiä työnnetään helposti yhteen muottiin. Tosin muotti-ajattelu ei koske vain miehiä. 
 • Käytännössä ei ole olemassa miesten tasa-arvo-ongelmaa.
 • Huonosti pärjäävien poikien ja miesten annetaan upota. 
 • Patriarkaalisuus.
 • Suurin osa miehistä on fiksuja. Jos jotkut käyttäytyvät huonosti, niin miksi pitää syyllistää kaikki? Miksi pitää lokeroida?
 • Nuoren miesten syrjäytyminen, työttömyys ja niihin liittyvät muut ilmiöt, esim. yksinäisyys.
 • Meidän miesten oma kyvyttömyys puhua ja pyytää apua. Me miehet olemme yhteiskunnan suurimpia voittajia ja häviäjiä. Meitä on eniten johtotehtävissä, mutta myös spurguina kadulla.
 • Herkkyyden kieltäminen, väkivalta keinona ratkaista ongelmat, alkoholin liikakulutus; nämä asiat liittyvät toisiinsa. 
 • Huono-osaisuus ja itsemurhat.
 • Naisten ylisuuret odotukset.
 • Miesten terveydenhuollon laiminlyönti; miehet kuolevat selvästi naisia nuorempina.
 • Julkisessa keskustelussa mieserityisiä tasa-arvokysymyksiä vähätellään, eikä niitä pidetä tärkeinä. Väitän, että pitkälti tässä on kyse siitä, että mieserityisissä tasa-arvokysymyksissä ollaan lähes kokonaan anekdotaalisen tiedon varassa. Mieserityisiä tasa-arvo-ongelmista ei ole käytössä riittävästi tutkimustietoa.
 • Eläkkeiden ja työn kuluttavuuden epätasa-arvo sukupuolten välillä. Savolaisten, karjalaisten ja hämäläisten etnisten vähemmistöjen aseman ohittaminen ja jopa pilkkaaminen.
 • ”Miehet ei itke”.
 • Suomessa ei ole puhumisen kulttuuria… ei voidaan saada aikaiseksi mitään muutoksia jos ihmiset eivät kerro mitä meiltä ovat asioista.
 • Väkivalta, alkoholismi, lasten hoivan järjestämiseen liittyvät kysymykset, miesten tulisi käyttää enemmän perhevapaata. Myös avioeroon ja lasten huoltajuuteen liittyvät kysymykset.
 • Macho-kulttuurissa miehet alistavat toisiaan.
 • Ei mielestäni ole.
 • Miehille pitäisi antaa mahdollisuus kasvaa ympäristössä, jossa heitä kannustetaan puhumaan tunteista pienestä pitäen, jotta he voisivat osoittaa tunteitaan ja puhua niistä aikuisena ilman, että heitä leimataan ja haukutaan siitä.
 • Intersektionaalinen feminismi.
 • Ulkonäköpaineet ja kovat odotukset.
 • Sukupuoliroolit.
 • Ymmärryksen puute.
 • Perhevapaiden epätasa-arvoisuus & armeija.
 • Keskustelun polarisoituminen, ihmisten itsekkyys on lisääntynyt, empatian kyky vähentynyt.
 • Vanhoilliset sukupuoliroolit.
 • Ei ole. Jos on epätas-arvoa, se ei johdu miehisyydestä, vain muusta.
 • Mielenterveys, tunteiden ja herkkyyden kieltäminen. Oman teoriani mukaan jos miehet osaisivat ilmaista tunteitaan ja saisivat olla herkkiä omia itsejään, iso osa ongelmista häviäisi, kun ei syntyisiä patoumia ja mielen mörköjä jotka saavat miehet kokemaan negatiivisia tunteita ja sitten toimimaan tunteiden mukaan huonosti. Toki vallalla oleva ”yksi ainoa oikea” miesmalli pitäisi rikkoa, koska se on vääristynyt ja vanhanaikainen ja loogisesti typerä. 
 • Se, että miehet ovat kärjessä syrjäytymis-, väkivalta- ja itsemurhatilastoissa.
 • Miesten kohtaamaa seksuaalista väkivaltaa ei tunnisteta, siihen ei puututa ja siihen on hyvin vaikea saada apua, miestä syytetään usein tapahtuneesta tai sitä mitätöidään, hyvin monet miehet eivät myöskään uskalla/halua puhua siitä koska kokevat että heidät leimataan ”epämiehekkäiksi” ja epämiehiksi.
 • Moni odottaa edelleen mieheltä vahvaa, itsevarmaa ja maskuliinista asennetta ja tapaa hoitaa asiat.
 • Miehisyys on murroksessa, ja se aiheuttaa stressiä ja hämmentyneisyyttä miesten keskuudessa.
 • Isien tulisi (voida) olla yhtä paljon kotona lapsia hoitamassa kuin äitien. 
 • Suuremmat rangaistukset samoista rikoksista.
 • Suurin ongelma on, etteivät miehet uskalla ja osaa pitää itsestään huolta niissä paikoissa joissa sillä olisi oikeasti merkitystä, kuten esim. mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Kun emme osaa kohdata tunteitamme kääntyy tämä ongelmaksi jonka projisoimme muualle – mikä näkyy huomattavina ongelmina miesten elämässä. Itsemurhat ja viina ovat selkein esimerkki, mutta lisäksi miesten arvojen kärjistyminen ja tarttuminen ääriliikkeisiin on saman ongelma eri puoli. 
 • Poikien kohtelu peruskoulussa.
 • Miesten kokema (ja usein aiheuttama) väkivalta, pakollinen asepalvelus, syrjäytyminen, alkoholismi ja mielenterveyden ongelmat.

 

Vad anser du vara den mest centrala jämställdhets och jämlikhetsutmaningen för män i Finland?

 

 • Att inte männen speciellt unga män tappar bort sig totalt. Och dras till ytterlighets idéer och rörelser. 
 • att kvinnorna är mer engagerade och sålunda sätter agendan, mäns jämställdhet borde mera diskuteras av män. Om bara kvinnor kämpar för jämställdhet kommer inte mäns åsikt fram, hurdan manlighet vill vi ha?
 • Den snäva mansrollen.
 • Det viktigaste för mig är att vi utvidgar manlighet och den manliga könsrollen så att alla som är män faktiskt känner att de är det, precis så som just dem är. Att man inte behöver vara på ett visst sätt för att få tillhöra gruppen män.
 • Utstötthet, våld, ensamhet och utbildning. 
 • Mäns bristande emotionella språk
 • Jag tror att i Finland tänker man ofta att man är en man när man är känslokall. Det leder till att pojkar och män stöter bort sina känslor istället för att berätta om dem för någon, det leder i sin tur till att många har mycket ”bagage” att bära på, ibland kan detta bli för mycket och man bryter ihop. När män sedan bryter ihop eftersom att de inte längre klarar att vara ”män” kan vissa uttrycka sin ilska eller sorg som våld mot andra, oftast kvinnor eller familjemedlemmar. Jag tror alltså att man måste få pojkar och män att prata om sina känslor, man måste få dem att veta att det är okej att göra så, man är heller inte en ”bög” bara för att man är ledsen eller gråter. 
 • Männens psykiska välmående och känsloliv

 

Which do you think is the most pivotal equality issue for men in Finland?

 

 • Military service, social exclusion of ’lower class’ men (ie. education, employment, crime), education gap between girls and boys
 • Getting rid of toxic masculinity and outdated ideas of manhood.
 • Culture of toxic masculinity very prevalent
 • Toxic masculinity in general (especially regarding feelings and mental health), but also, as a more specific note,  the military service.

 

Vastaukset ovat poimintoja Miehet ry:n touko-syyskuussa 2019 toteuttamasta miesten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä, johon vastasi 863 henkilöä, joista 722 miehiä. Vastaukset eivät automaattisesti edusta yhdistyksen kantoja.

 

Takaisin kyselyn pääsivulle

 

Koosteet muiden kysymysten vastauksista:

 

Millaiset asiat aiheuttavat sinulle huolta?

Millaisia haasteita kohtaat elämässäsi ja kuinka usein?

Mikä on mielestäsi keskeisin miesten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä ongelma Suomessa?

Miten koet sukupuolesi tai sukupuoliroolien vaikuttavan elämääsi?

Millaisissa tilanteissa tiedostaen ajattelet sukupuoltasi ja ”miehuutta”? Millaisia ajatuksia ”miehuus” sinussa herättää?