Valitse sivu

Miehet ry kannattaa ja tukee Suostumus2018-kansalaisaloittetta ja sen tavoitetta lisätä suostumuksen puute rikoslain raiskauksen määritelmään.

Me koemme, että seksi ilman suostumusta on aina raiskaus. On äärimmäisen tärkeää, että Suomen rikoslaki huomioi ihmisen itsemääräämisoikeuden. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse päättää milloin ja kenen kanssa hän haluaa harrastaa seksiä – tai yhtälaisesti kieltäytyä siitä. Suostumuksen voi ilmaista joko sanoin, elein tai teoin ja se on luontainen osa inhimillistä vuorovaikutusta.

Nykyinen rikoslaki määrittelee raiskauksen väkivallan tai sen välittömän uhan kautta. Kyseinen määritelmä on kuitenkin ongelmallinen, eikä se huomioi sitä, että uhri ei välttämättä kykene vastustelemaan tekoa. Esimerkiksi Tukholman Karoliinisen instituutin tekemässä tutkimuksessa on osoitettu, että jopa 70 prosenttia uhreista lamaantuu teon hetkellä kauhusta.

Liian moni raiskaus jää edelleen ilmoittamatta. Syitä on varmasti yhtä monta kuin tapauksia, mutta uskomme, että nykylainsäädäntö ei helpota asiaa. Miehet ry ei allekirjoita puheita siitä, että lain muuttaminen johtaisi tekaistuihin syytöksiin. Päinvastoin näemme erittäin haitallisena puheen, jossa seksuaalisen väkivallan uhreja yritetään vähätellä tai syyllistää. Suostumukseen perustuva lainsäädäntö on käytössä esimerkiksi Ruotsissa.

Jokainen ihminen on oikeutettu olemaan turvassa ja kokemaan olonsa turvalliseksi, kaikissa tilanteissa. Siksi jokaisen meistä tulee puolustaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja edistää sitä vahvistavaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntö ei yksin muuta tilannetta, mutta se on askel oikeaan suuntaan. Se antaa viestin siitä, että seksuaalinen väkivalta on aina äärimmäisen väärin ja tuomittavaa. Näin voidaan vaikuttaa myös toimintatapoihin ja edistää turvallisuuden ilmapiiriä.

Kuka tahansa voi joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi. Kuitenkin enemmistö raiskauksen uhreista on naisia tai naisoletettuja. Miesten tulee ottaa vastuuta seksuaalisten rikosten vastaisesta ihmisoikeustyöstä ja osoittaa tukensa väkivallan uhreille. Siksi kutsumme jokaisen miehen mukaan edistämään oikeudenmukaisempaa ja turvallisuutta luovaa lainsäädäntöä. Miesten ei tule jättäytyä pois näistä talkoista.