Valitse sivu

Miehet ry:n hallituksen jäsen Juho Pylvänäinen on 21.6.2021 julkaissut sosiaalisen median tilillään ulostulon tekemästään seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Teot eivät ole olleet yhdistyksen tiedossa.

Miehet ry tuomitsee seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun niiden kaikissa muodoissa, eikä yhdistyksen toiminnassa ole edellytyksiä olla mukana, mikäli ei kunnioita toisten ihmisten koskemattomuutta ja rajoja. Minkäänlainen häirintä, ahdistelu tai muu asiaton käytös ei ole hyväksyttävää, eikä se ole feminististä toimintaa.

Olemme keskustelleet Pylvänäisen kanssa ja hän eroaa luottamustehtävistään yhdistyksessä. Samalla tarkastelemme ja luomme uusia sisäisiä käytäntöjä mahdollisten vastaavien tilanteiden varalle. Yhdenvertaisuusvastaavan valitseminen yhdistyksen kevätkokouksessa 30.6.2021 on yksi konkreettinen tapa vahvistaa Miehet ry:n sisäistä työtä turvallisempien tilojen luomiseksi.

Miehet ry ja sen toimijat ovat sitoutuneet turvallisempien yhteiskunnallisten tilojen luomiseen ja ylläpitämiseen myös omalla esimerkillään, eli omalla toiminnallaan kunkin arjessa. Se tarkoittaa muun muassa oman valta-aseman tunnistamista ja sensitiivisyyttä eri sosiaalisissa tilanteissa, joissa on mahdollisuuksia käyttää omaa henkilökohtaista asemaa väärin alisteisessa asemassa olevia kohtaan.

Miehet ry haluaa omalta osaltaan rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa häirintään, ahdisteluun ja muuhun väkivaltaan syyllistyvät miehet voivat käsitellä käytöstään ja päästä siitä eroon. Yhdistys on samalla ennen kaikkea uhrien puolella. Miesten tekemän väkivallan käsittelemisen ja siihen puuttumisen tulee ennen kaikkea olla miesten itsensä vastuulla, yhteiskunnan ja sen palveluverkon tukemana.

Tunnetyön ja itsereflektion lisääminen on ensisijaisen tärkeää muutostyötä kohti yhteiskuntaa, jossa muut voivat olla turvassa miesten tekemältä häirinnältä, ahdistelulta ja muulta väkivallalta. Lisäksi tarvitaan järjestelmällisiä ja aktiivisia poliittisia toimia sukupuolistunutta väkivaltakulttuuria vastaan. Näissä on vielä valtavasti tekemistä, sillä naisiin kohdistuva häirintä ja ahdistelu on valtava ongelma yhteiskunnassamme.

Apua ja tukea häirinnän, ahdistelun sekä muun väkivallan uhreille tarjoaa esimerkiksi Nollalinja. Jos olet huolissasi omasta väkivaltaisesta käytöksestäsi, ota yhteyttä esimerkiksi Lyömätön Linjaan tai Ensi- ja turvakotien liittoon.